Waimh-Vlaanderen Waimh-Vlaanderen Waimh-Vlaanderen Waimh-Vlaanderen Waimh-Vlaanderen Waimh-Vlaanderen
28 gasten online

Activiteiten WAIMH - studiedagen

Titel:Tweedaags congres: “Infant Mental Health Zorg voor de kleintjes, een investering in de toekomst.
Datum: Van 03-06-2021 tot 04-06-2021
Inschrijven niet meer mogelijk via de website
Omschrijving:

Tweedaags congres “Infant Mental Health”
Zorg voor de kleintjes, een investering in de toekomst

Kennis over hoe jonge kinderen opgroeien en hoe ouders hun ouderlijke vaardigheden ontwikkelen, groeide binnen het IMH-denken en beïnvloedde het werk van psychologen en psychiaters. We weten dat niet alle jonge kinderen en ouders dezelfde groeikansen hebben, we weten welke krachten die groeikansen bevorderen en welke risico’s ontwikkeling bedreigen. We weten veel over hoe die eerste levensjaren van het grootste belang zijn voor de latere geestelijke gezondheid en hoe ontwikkelings-ondersteuning op jonge leeftijd een verschil kan maken voor de latere volwassenheid.

 

Op dag 1 vertalen we deze kennis naar zorgverleners op 0° en 1° lijn, zodat ze ten volle benut kan worden voor de jongste kinderen en hun gezinnen. Deze zorgverleners van 0° en 1° lijn staan immers dicht bij jonge gezinnen en zien mogelijkheden en moeilijkheden wanneer ze zich voordoen. Zij zijn goed geplaatst een belangrijke rol op te nemen in preventie en ontwikkelingsondersteuning. Waar preventie niet voldoende is, hebben zij een plaats in detectie van vroege moeilijkheden, en in het verwijzen van gezinnen naar 2° en 3° lijn. Tenslotte zijn ze cruciale partners in de samenwerking met hulpverleners van 2° en 3°lijn, eens kinderen en gezinnen daar een behandelingstraject volgen. Gedeelde kennis overheen alle hulpverleningsechelons is dan ook een belangrijke basis voor een maatschappelijk perspectief op de allerkleinsten, voor een samenleving waarin de kleinste stekjes in de tuin de grootste zorg krijgen. Op deze dag wordt een boek over dit thema ‘Vroege ontwikkeling alle kansen geven’ voorgesteld.

 

Inschrijven voor DAG 1 via http://www.rinovlaanderen.be (doorklikken naar "Aanbod"). 

 

Op dag 2 zoomen we in op het thema ‘slapen’ om de toepassing van het IMH-gedachtegoed, zoals voorgesteld tijdens dag 1, te concretiseren. In de 0° en 1° lijn worden hulpverleners immers vaak geconfronteerd met baby’s, peuters en kleuters met in- en doorslaapproblemen. We nemen normale slaapontwikkeling onder de loep. We staan stil bij welke contextfactoren vandaag de slaap van jonge kinderen beïnvloeden en welke rol het stresssysteem van (oververmoeide) ouders kan spelen. We onderscheiden slaapstoornissen van normale slaapproblemen en hoe deze de vroege ontwikkeling en de ouder-kind relatie kan beïnvloeden. Op basis van deze gedeelde kennis stellen we een kader voor waarin zorgverleners uit 0° en 1° lijn concrete richtlijnen krijgen over wanneer preventief gewerkt kan worden, ouders gerustgesteld kunnen worden en wanneer best doorverwezen kan worden.

 

Inschrijven voor DAG 2 via http://www.waimh-vlaanderen.be/nl/studiedag/waimh

 

Als extra toevoeging aan het tweedaags congres organiseren we op dag 3 een avondwebinar.  Het fysiek samen zijn kunnen we jammer genoeg niet waarmaken, maar om tegemoet te komen aan het moment van uitwisselen en delen, plannen we met zeer veel plezier een online interactief momentEen webinar waarbij we via themarooms op een interactieve manier gaan reflecteren naar de lezingen die op de congresdagen aan bod zijn gekomen. Deelname aan één of beide congresdagen is vereist en geeft u automatisch recht op gratis deelname aan de webinar.  

 

Meer informatie rond het programma is hier terug te vinden.

 
Titel:Studiedag WAIMH-Vlaanderen: Studiedag WAIMH-Vlaanderen Ongezien?! Ongehoord?! ‘Andere’ verhalen over jonge kinderen, ouderschap, gezinnen - 29 maart 2019
Datum: 29-03-2019
Inschrijven niet meer mogelijk via de website
Omschrijving:

Studiedag WAIMH-Vlaanderen

Ongezien?! Ongehoord?! ‘Andere’ verhalen over jonge kinderen, ouderschap, gezinnen

 

Vrijdag 29 maart 2019 – Leuven, Provinciehuis Vlaams-Brabant 

 

 

De voorbije paar decennia is onze kennis over de ontwikkeling van de allerjongsten alsook in de prenatale periode exponentieel gegroeid. Die ontwikkeling speelt zich af op alle vlakken: lichamelijk, in het brein, cognitief, emotioneel, gedragsmatig, sociaal, … De wisselwerkingen tussen die verschillende ontwikkelingsdomeinen beginnen we meer en meer te begrijpen. Het is een complexe wisselwerking waarbij de invloed van ervaring en interactie met de omgeving, in de breedste betekenis van het woord, overduidelijk mee vormend is. Soms grijpen ontwikkelingen veel vroeger plaats dan gedacht. Soms komt een veel grotere plasticiteit naar voren dan vermoed. In dit snel evoluerende veld van infant mental health (IMH) zijn de mogelijkheden voor taxering, diagnostiek en interventie dan ook sterk toegenomen.

 

Als professionals in dit veld ontmoeten we elkaar, wisselen we inzichten uit, delen we praktijken, overleggen we rond situaties van zeer jonge kinderen en hun contexten, …  Om via onze ‘IMH community’ te leren van elkaars ervaringen. Vanuit wetenschappelijke hoek komen geregeld bevindingen die in vraag stellen wat tot dan zeker leek. We delen verhalen met elkaar en dragen ze uit. Kijken we, bijvoorbeeld, naar hoe het concept ‘1001 kritieke dagen’ opgang maakt. We delen vooral ook verhalen met de kinderen en gezinnen met wie we in aanraking komen. In een zoeken om elkaar te vinden, doorheen een vaak ingewikkeld ‘landschap’. Omdat ze ons na aan het hart liggen.

 

Vanuit die betrokkenheid hebben we er mee voor te zorgen dat zoveel mogelijk verschillende verhalen kunnen worden verteld. En niet alleen de dominante verhalen. Evengoed de verhalen die veel minder op de voorgrond staan, om zo ‘recht te doen’ aan de complexiteit. Bij uitstek via deze weg connecteren we immers met diegenen om wie het gaat. Een actief binnentrekken dus van wat er nóg beweegt, misschien ongezien buiten ons vizier, dat van invloed is op de interactie tussen het jonge kind, zijn ouders, andere naasten en hun (professionele) netwerken? Welke kansen kunnen we benutten ‘buiten onze comfortzone’? We laten ons op deze studiedag inspireren door 'andere' verhalen, misschien ongehoord, die kansen bieden om nieuwe verbindingen te leggen vanuit veel minder bekende perspectieven. Elk van de 4 bijdragen diept een ‘ander’ verhaal uit.

 

We delen ook graag ons verhaal als WAIMH-Vlaanderen. In september 2017 lanceerden we een oproep: “De toekomst van WAIMH-Vlaanderen vzw !? Daarvoor hebben we jou écht nodig.” Het was een oproep naar versterking om de infant mental health visie in Vlaanderen te kunnen blijven uitdragen en onze missie waar te maken. Ondertussen is WAIMH-Vlaanderen herboren! Ongezien? Verschillende IMH-krachten hebben er mee hun schouders onder gezet en vormen vandaag het bestuur van WAIMH-Vlaanderen. Er is een aantal werkgroepen actief met participatie van IMH-betrokkenen die niet per definitie leden zijn van WAIMH-Vlaanderen. We willen hierover graag met jullie uitwisselen. 

 

Uiteraard willen we ook júllie verhalen horen zodat we samen breed kunnen onderzoeken wat de verdere noden zijn binnen infant mental health. Wat kunnen we samen verwezenlijken? Graag verbinden we de vele collega’s, initiatieven en praktijken met elkaar. Doorheen de helemiddagpauze is er ruim gelegenheid om elkaar te treffen. We voorzien per provincie een aantal tafels om, tijdens de lunch, verhalen bij elkaar te brengen. Dicht(er)bij

beginnen. En van daaruit kan je eventueel ook breder verkennen. In een deel van de middagpauze heeft, voor leden van WAIMH-Vlaanderen, de Algemene Vergadering (AV) plaats. Hierin wordt een beknopte stand van zaken voor de organisatie, waaronder de werkzaamheden het voorbije jaar en vzw-bestuurlijke materie (vb. jaarrekening en begroting), toegelicht en ter goedkeuring voorgelegd. Op de agenda van deze AV staat ook de verkiezing van leden voor het bestuur. En uiteraard is de AV tevens een forum voor input in functie van de verdere ontwikkeling van de organisatie/vzw.

 

Klik hier meer info over het volledige programma.

Klik hier voor meer praktische info.

Klik hier voor meer info rond het programma.

Inschrijven doet u via http://www.waimh-vlaanderen.be/nl/studiedag/waimh

 
Titel:Eat, sleep, cry, repeat
Datum: 21-04-2017
Inschrijven niet meer mogelijk via de website
Omschrijving:

 ‘‘Eat – sleep – cry – repeat: regulatie in een ‘disregulerende’ wereld”

 

Ouders worden regelmatig geconfronteerd met disregulaties in eet- of slaappatronen van hun baby. Overmatig huilgedrag of andere gedragingen maken hen ongerust maar kunnen ook gaan wegen op de veerkracht en energie met mogelijke ‘parental burnout’ tot gevolg. Disregulaties kunnen in allerhande vormen en gradaties tot expressie komen. Ouders beschikken over persoonlijke ervaringen die ze putten uit omringende hulpbronnen, context, omkadering en achtergrond om hier mee om te springen. In deze studiedag willen we daarom verder kijken dan het gedrag van de baby en de relatie ouder-baby. Sprekers zullen enerzijds stilstaan bij de mogelijke effecten van verstoringen in belangrijke en levensnoodzakelijke gedragspatronen van de baby (zoals eten en slapen) op de hechtingsrelatie. Anderzijds willen zij ook de bredere context en levensstijl van ouders als een groeibodem voor toekomstig ouderschap belichten en inzicht bieden in de complexe wisselwerking tussen disregulaties en familiale context. Sprekers focussen hierbij op ondersteuning van de ouder en bieden inzage in nieuwe hulpbronnen zoals mindfulness, bloggebruik en andere.  

 

Save the date


Programma


Inschrijven kan vanaf 5/02/2017 tem 15/04/2017 online via http://www.waimh-vlaanderen.be/nl/studiedag/waimh

Na 15/04/2017 is inschrijven nog mogelijk op basis van beschikbaarheid.  Gelieve te mailen naar info@waimh-vlaanderen.be.

Annulatie

Indien u door omstandigheden toch niet kan deelnemen aan de studiedag, gelieve dit dan te melden aan ons secretariaat via info@waimh-vlaanderen.be.

Op schriftelijk verzoek betalen we tot 1 maart 2017 uw inschrijvingsgeld terug, min € 15 administratiekosten.  Vanaf 1 maart 2017 wordt er slechts 50% van het totale inschrijvingsgeld terug gestort.  Na 1 april 2017 kunnen we niet meer ingaan op terugbetaling van inschrijvingsgeld.
Zonder voorafgaande schriftelijke verwittiging zal de volledige deelnameprijs integraal aangerekend worden.

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

Vanwege het bestuur WAIMH-Vlaanderen vzw

www.waimh-vlaanderen.be

 
Titel:Empowerment in de peri- en postnatale periode
Datum: 18-04-2016
Omschrijving:

Op 18 april 2016 organiseert Waimh-Vlaanderen vzw een nieuwe studiedag in het Provinciehuis te Leuven:

“Zoekend in de peri- & postnatale periode:  een meerstemmig geboorteverhaal.”


Lees meer

Klik hier voor het volledige programma

 
Titel:Lustrum Conferentie 13-14 maart 2015 WAIMH-DAIMH
Datum: Van 13-03-2015 tot 14-03-2015
Omschrijving:

Benieuwd naar de sprekers? Lees hier meer.

Benieuwd naar het volledige programma?  Lees hier meer.

 

Lezingen:

Openingswoord dagvoorzitter 13 maart 2015

 

Lezing Bea Van Den Bergh: bijlage 1 - bijlage 2 - bijlage 3

Lezing Francis McGlone

Lezing Maya Gratier


Artikel gepubliceerd in tijdschrift Vakblad Vroeg, ed. juni 2015 (journaliste Rachel Verweij)

Emoties van moeder beïnvloeden ontwikkeling kind (journaliste Rachel Verweij)

 


Een hartelijke groet,

bestuur WAIMH-Vlaanderen en DAIMHWAIMH-Vlaanderen vzw
 
Titel:De zorg voor het jongste kind.
Datum: 24-03-2014
Omschrijving:

De zorg voor het jongste kind. "IMH uitgedacht? Uitgedaagd!" WAIMH-Vlaanderen daagt uit.

 

 

 
Titel:Een kind als (g)een ander.
Datum: 21-03-2013
Omschrijving:

Een kind als (g)een ander.

Verslag

 
Titel:Hoofd, schouder, knie en teen ...
Datum: 19-03-2012
Omschrijving:

Hoofd, schouder, knie en teen ...

Verslag

 
Titel:Het Achterland
Datum: 24-03-2011
Omschrijving:

Het Achterland

verslag

 
Titel:Grensverkenningen
Datum: 26-03-2010
Omschrijving:

Grensverkenningen

Verslag

 
Titel:Etenst(r)ijd
Datum: 27-03-2009
Omschrijving:

Etenst(r)ijd

Verslag

 

WAIMH-Vlaanderen vzw - Lindendreef 1 - 2020 Antwerpen - T. 03/290 35 28 of 0475/ 24 39 42 - E-mail: info@waimh-vlaanderen.be