Waimh-Vlaanderen Waimh-Vlaanderen Waimh-Vlaanderen Waimh-Vlaanderen Waimh-Vlaanderen Waimh-Vlaanderen
26 gasten online

Onze missie

Waimh-Vlaanderen vzw is een affiliatie van ‘World Association for Infant Mental Health’ (www.waimh.org) die wereldwijd een forum wil bieden voor iedereen die het welzijn en de ontwikkeling van de allerkleinsten (0-3 jaar) ter harte neemt.

Interventie en behandeling volstaat niet voor Waimh-Vlaanderen. Waimh-Vlaanderen beoogt te fungeren als rode draad binnen de multidisciplinaire context van deze specifieke doelgroep en richt zich hierbij op zowel preventieve als curatieve initiatieven vanuit de verschillende betrokken  werkdomeinen (klinische praktijk, wetenschappelijk onderzoek, beleid...).

Hierbij vertrekt WAIMH-Vlaanderen  vanuit een duidelijke visie op  het ‘Infant Mental Health’ denken en baseert zij zich op de laatste aanbevelingen vanuit wetenschappelijk onderzoek.

WAIMH-Vlaanderen vzw - Lindendreef 1 - 2020 Antwerpen - T. 03/290 35 28 of 0475/ 24 39 42 - E-mail: info@waimh-vlaanderen.be