Waimh-Vlaanderen Waimh-Vlaanderen Waimh-Vlaanderen Waimh-Vlaanderen Waimh-Vlaanderen Waimh-Vlaanderen
9 gasten online

Ons doel

 

Interdisciplinaire samenwerking inzake opleiding, onderzoek en   hulpverlening met betrekking tot de normale en pathologische ontwikkeling en het adaptief en maladaptief functioneren van kinderen vanaf de conceptie tot drie jaar

Betrokkenheid bij de  ontwikkeling en promotie van wetenschappelijk onderbouwde programma’s in preventie en interventie met betrekking tot de ontwikkeling van het jonge kind en de relaties met de verzorgende en opvoedende omgevingsfiguren of context . 

…Zich laten informeren vanuit een multicultureel en multidisciplinair perspectief

Een forum bieden voor de uitwisseling van informatie gerelateerd aan  'infant mental health'-relevante thema’s.

…Betrokkenheid bij de ontwikkeling van opleiding en wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de psychobiologische (fysiologie en neurologie) en psychosociale ontwikkeling van kinderen vanaf de conceptie tot drie jaar.

…Betrokkenheid bij de ontwikkeling van klinische en wetenschappelijke standaarden

…Het aangaan en onderhouden van contacten met beleidsorganen om noden en bevindingen vanuit het terrein van het wetenschappelijk onderzoek en de hulpverlening kenbaar te maken, initiatieven en advies te ondersteunen over de organisatie van de zorg voor het jonge kind.

WAIMH-Vlaanderen vzw - Lindendreef 1 - 2020 Antwerpen - T. 03/290 35 28 of 0475/ 24 39 42 - E-mail: info@waimh-vlaanderen.be