Waimh-Vlaanderen Waimh-Vlaanderen Waimh-Vlaanderen Waimh-Vlaanderen Waimh-Vlaanderen Waimh-Vlaanderen
13 gasten online

Nieuws

Nieuwe structuur WAIMH-Vlaanderen dd. 29 maart 2019

Geplaatst: 17.04.2019

Na de eerste oproep eind 2017 om nieuw leven te blazen in WAIMH-Vlaanderen kunnen we met trots melden dat we begin 2018 aan de slag zijn gegaan met een zeer gemotiveerde ploeg van IMH-krachten met als doel verbinding te maken in het zeer brede netwerk binnen de Infant Mental Health werking én dit op vlak van praktijk, wetenschap, beleid en vorming.

Dit heeft geleid tot een nieuwe structuur met vier niveaus van engagement:

De nieuwe structuur van WAIMH-Vlaanderen ziet er als volgt uit:

 

 1. Het kernbestuur met een voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester en secretaris.  Het kernbestuur komt 4x/jaar samen.  Tot het kernbestuur kan men toetreden na een mandaatsperiode van 3 jaar als bestuurslid.
 2. Het bestuur dat uit max. 6 bestuursleden bestaat en 2x/jaar samenkomt.
 3. IMH-krachten zijn leden van Waimh-Vlaanderen die zich (tijdelijk) wensen te engageren in een werkgroep ter ondersteuning.
 4. IMH-ambassadeurs zijn IMH-experten en ereleden van Waimh-Vlaanderen die een werkgroep behartigen.

 

Waimh-Vlaanderen concretiseert haar doelen via drie werkgroepen:

1.       Wetenschap-Beleid-Praktijk
2.       Vorming
3.       Studiedag/congres

 

Deze werkgroepen worden geleid door een kernbestuurslid + bestuurslid en mee gedragen door IMH-ambassadeurs en IMH-krachten.

 

IMH-ambassadeur kan zelf zijn of haar termijn en intensiteit van engagement bepalen en staat in overleg met de werkgroep via het leidinggevende duo. Hij of zij heeft als doel om mee te denken over inhoudelijke lijnen van de werkgroep en te ondersteunen in netwerking.

 

IMH-kracht kan in overleg met leidinggevende duo zelf zijn of haar termijn en doelstelling van engagement bepalen voor een werkgroep. Hij of zij heeft als doel om een werkgroep concreet te ondersteunen

 

 Het organogram Waimh-Vlaanderen dd. 29.03.2019 ziet er als volgt uit:

 

 1. Kernbestuur:

 

 • Voorzitter: Singh Binu
 • Ondervoorzitter: Jo Wellens
 • Secretaris: Inge Glazemaekers
 • Penningmeester: Karen Thijs

 

2. Bestuur:

 • Mieke Claes
 • Titia Hompes
 • Delphine Jacobs
 • Kaatje Keppens
 • Petra Warreyn
 • Veronique Wyckaert

 

3. IMH-ambassadeurs:

 • Werkgroep Wetenschap-Beleid- Praktijk: Bea Vandenbergh
 • Werkgroep Vorming: Nicole Vliegen
 • Werkgroep Studiedag/congres: Patrick Meurs

 

4. IMH-krachten: wenst u een werkgroep te ondersteunen vanuit uw expertise met het jonge kind.  Aarzel niet en contacteer ons via www.waimh-vlaanderen.be
« terug naar nieuws overzicht

WAIMH-Vlaanderen vzw - Lindendreef 1 - 2020 Antwerpen - T. 03/290 35 28 of 0475/ 24 39 42 - E-mail: info@waimh-vlaanderen.be