Waimh-Vlaanderen Waimh-Vlaanderen Waimh-Vlaanderen Waimh-Vlaanderen Waimh-Vlaanderen Waimh-Vlaanderen
25 gasten online

Lidmaatschap

De vereniging Waimh-Vlaanderen kent alleen gewone leden, in persoonlijke naam (dus geen organisaties).

Iedereen die een opleiding heeft gevolgd aan een Hogeschool of Universiteit en die actief is op het terrein van onderzoek, opleiding of hulpverlening inzake de ontwikkeling of het functioneren van kinderen vanaf de conceptie tot drie jaar komt in aanmerking voor lidmaatschap. Eventueel kan de Raad van Bestuur uitzonderlijk afwijken van de voorwaarden voor lidmaatschap, wanneer zich iemand met grote expertise aandient op vlak van onderzoek, opleiding of hulpverlening omtrent of aan kinderen tussen de conceptie en drie jaar.

Om lid te kunnen worden dient men een aanvraag in te dienen bij het Bestuur. Na de aanvaarding van uw kandidatuur door de raad van bestuur van Waimh-vlaanderen wordt een lid in spe uitgenodigd het lidgeld van 75 euro over te maken op het rekeningnummer van Waimh- Vlaanderen. Men is effectief lid na storting van deze lidmaatschapsbijdrage.

WAIMH-Vlaanderen vzw - Lindendreef 1 - 2020 Antwerpen - T. 03/290 35 28 of 0475/ 24 39 42 - E-mail: info@waimh-vlaanderen.be