Waimh-Vlaanderen Waimh-Vlaanderen Waimh-Vlaanderen Waimh-Vlaanderen Waimh-Vlaanderen Waimh-Vlaanderen
23 gasten online

Nieuws

Doelstellingen WAIMH-Vlaanderen vanaf 2019

Geplaatst: 01.04.2019

Huidige actieve lijnen

 

  • Maatschappelijke partner in het onderzoek “Perinatal depression” o.l.v. Titia Hompes
  • Partnerschap projectoproep ‘gezondheidsvaardigheden in de eerste lijn versterken’: WAIMH-Vlaanderen deelt de nood aan opleiding in IMH voor de nulde en eerste lijn zorgaanbod voor jonge kinderen en hun gezinnen.
  • Overleg met WAIMH-Belgo-Luxembourgeoise in functie van de organisatie van een Europees WAIMH-congres 2021.
  • Actieve deelname aan het overlegplatform waimh-vlaamse referenten infants:

 

-> interprovinciale samenwerking rond infants in Vlaanderen

-> inventarisatie van de huidige opleidingsinitiatieven in Vlaanderen is reeds gemaakt en wordt gebundeld.  De realisatie van een kwaliteitsgarantie (analoog DAIMH) wordt onderzocht met als doel de verschillende kwaliteitsvolle initiatieven kenbaar te  maken  via website Waimh-Vlaanderen.

-> inventarisatie van het hulpverleningsaanbod om tot een Vlaamse sociale kaart te komen staat op de agenda, evenals met als  doel  kenbaar te maken via website Waimh-Vlaanderen.

 


Lijnen om uit te werken in de nabije toekomst:

 

  • Wetenschappelijk onderzoek binnen Vlaanderen rond infants centraliseren, steunen en toegankelijk maken:

 

-> inventariseren van onderzoeksgroepen aan de universiteiten
-> toegang tot studies aan leden van Waimh-Vlaanderen (via website, via nieuwsbrief)
-> relevante thema's aanleveren voor onderzoek
-> onderzoek mee faciliteren

 

  • Kwaliteitsvolle opleiding promoten en erkenning titel "infant mental health worker/specialist", zoals Daimh in Nederland, inspelend op de vraag ernaar bij politici met als doel ook bredere opleidingen en multidisciplinaire doelgroep te bereiken (bv. voor vroedvrouwen, osteopaten, eerste lijn hulpverleners, etc.)
  • Politici aanspreken rond beleid infants in Vlaanderen: onze voorstellen rond opleiding en IMH-label voorbereiden en dan actief politici contacteren 
  • Nieuwsbrief voor leden
« terug naar nieuws overzicht

WAIMH-Vlaanderen vzw - Lindendreef 1 - 2020 Antwerpen - T. 03/290 35 28 of 0475/ 24 39 42 - E-mail: info@waimh-vlaanderen.be