Waimh-Vlaanderen Waimh-Vlaanderen Waimh-Vlaanderen Waimh-Vlaanderen Waimh-Vlaanderen Waimh-Vlaanderen
15 gasten online

Nieuws

WAIMH-Vlaanderen is herboren!

Geplaatst: 24.01.2018

Beste WAIMH-Vlaanderen lid,

Beste sympathisanten van WAIMH-Vlaanderen,

 

WAIMH-VLAANDEREN IS HERBOREN!

De toekomst van waimh-vlaanderen vzw !?  DAARVOOR HEBBEN WE JOU ÉCHT NODIG!

Deze oproep lanceerden we begin september 2017.

We deden een oproep naar versterking, een voldoende breed draagvlak is immers nodig om onze missie waar te maken en op verschillende terreinen actief te kunnen zijn, zoniet zou de vereniging ophouden te blijven bestaan.

 

Ondertussen hebben we niet stil gezeten en kunnen we met veel trots en fierheid melden dat we deze versterking gevonden hebben.  Het bestuur zal uitgebreid worden met een aantal zeer enthousiaste IMH-krachten die hun schouders mee onder de werking van WAIMH-Vlaanderen willen zetten.

We lichten kort toe op welke manier we onze werking vorm willen geven en stap voor stap verder willen uitbreiden. 

Het bestuur zal opgesplitst worden in het kernbestuur en een breder bestuur:

 

Kernbestuur (voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester)

Deze bestuursleden hebben een coördinerende, aansturende en opvolgende functie.  Zij gaan overkoepelend denken.  Volgende leden zullen toetreden tot het kernbestuur:

 • Binu Singh: voorzitter
 • Jo Wellens: ondervoorzitter
 • Jan Declercq: secretaris en penningmeester
 • Mieke Claes : bestuurslid
 • Karen Thijs: bestuurslid
 • Inge Glazemakers: bestuurslid

 

Breder bestuur (bestuursleden) met referentie personen en werkgroepen die zich bezig houden met bepaalde thema’s.  Deze bestuursleden zijn zelf verantwoordelijk voor waarmee ze bezig zijn!  Zij krijgen dus ook het mandaat om zelf beslissingen te nemen.  Uiteraard kunnen zij steeds het kernbestuur consulteren indien nodig.

De werkgroepen hebben als doel over de provincies heen te werken.  Volgende werkgroepen worden nu reeds opgestart, maar kunnen steeds uitgebreid worden:

 

 Werkgroep praktijk, beleid “onderzoek” en wetenschap

 • Petra Warreyn
 • Inge Glazemakers  
 • Binu Singh
 • Karen Thys

 

Werkgroep sensibilisering binnen de somatische hulpverlening algemeen (pediatrie, materniteit, kind en gezin, vroedvrouwen, gynaecologen….)

“Infant sensitiviteit”

 • Cindy Verhulst
 • Lieselotte Vanderstichele
 • Kaatje Keppens

 

 Werkgroep intervisie “coördinatie” (cfr. SEN: steun van expertisenetwerken)

 • Mieke Claes  
 • Veronique Wyckaert

 

 Werkgroep studiedag

 • Jo Wellens
 • Veronique Wyckaert

 

Zoals eerder reeds aangehaald, is een voldoende groot draagvlak van groot belang, willen we op verschillende terreinen actief zijn.  We blijven daarom steeds op zoek naar IMH-krachten die betrokken willen zijn en inzet tonen vanuit een bepaalde motivatie.

 

DUS: zit je na het lezen van bovenstaande informatie toch nog met vragen en/of heb je zin gekregen om alsnog uw steentje bij te dragen. Heb je interesse om mee na te nadenken via de werkgroepen, of heb je ideeën voor een nieuwe werkgroep?

 Aarzel niet en laat het ons weten via info@waimh-vlaanderen.be


 Lidmaatschap 2018

 

Naast een bestuur hebben we uiteraard ook leden nodig om de vereniging te laten bestaan.

Was je in het verleden reeds lid van WAIMH-Vlaanderen en wens je je lidmaatschap te verlengen?  Stort dan het bedrag van 30 euro op rek. nr. BE22 0014 1886 2547 met vermelding van lidgeld 2018 + uw (meisjes)naam.

Bent u nog geen lid, maar wenst u lid te worden, registreer u via onze website http://www.waimh-vlaanderen.be/leden/register.

Wij zijn alvast klaar voor een nieuwe start met een gemotiveerd bestuur.   Hopelijk kunnen we samen mét onze leden de vereniging uitbouwen tot een groot Vlaams netwerk waarim IMH centraal staat.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Vanwege het WAIMH-Vlaanderen bestuur.

« terug naar nieuws overzicht

WAIMH-Vlaanderen vzw - Lindendreef 1 - 2020 Antwerpen - T. 03/290 35 28 of 0475/ 24 39 42 - E-mail: info@waimh-vlaanderen.be