Waimh-Vlaanderen Waimh-Vlaanderen Waimh-Vlaanderen Waimh-Vlaanderen Waimh-Vlaanderen Waimh-Vlaanderen
50 gasten online

Nieuws

Oproep vanuit WAIMH-Vlaanderen vzw

Geplaatst: 04.09.2017

De toekomst van waimh-vlaanderen vzw !?

DAARVOOR HEBBEN WE JOU ÉCHT NODIG!

 

WAIMH-Vlaanderen vzw is de Vlaamse tak van de World Association for Infant Mental Health (WAIMH). WAIMH-Vlaanderen vzw wil de noden van het jonge kind in onze Vlaamse samenleving en  hulpverlening behartigen en bepleiten. Het wil ook een overkoepelend draagvlak bieden aan  iedere professional die betrokken is bij de geestelijke gezondheidszorg van nog ongeboren kinderen, baby’s, peuters, kleuters en hun ouders. We denken hierbij aan kinderverzorgers, psychologen en (ortho)pedagogen, huisartsen, kleuterleiding, gynaecologen, verpleegkundigen, pediaters, vroedkundigen, de preventieve zorg van Kind en Gezin, kinder- en jeugdpsychiaters, logopedisten, kinesitherapeuten, maatschappelijk werkers, … .

Een voldoende breed draagvlak is nodig om deze missie waar te maken en op verschillende terreinen actief te kunnen zijn: o.a. een forum bieden voor het uitwisselen van informatie, organiseren van vorming en training, praktijkondersteuning en -ontwikkeling, netwerkvorming stimuleren, bevorderen van wetenschappelijk onderzoek, beleidsmatig werk naar verschillende overheden en diensten omtrent preventie en zorg en omtrent opleidingsvereisten, bredere maatschappelijke sensibilisering.

Precies dat draagvlak is de laatste jaren afgebrokkeld, waardoor WAIMH-Vlaanderen vzw momenteel te weinig dragers en behartigers heeft om te blijven bestaan. De drie nieuwe bestuursleden, Binu Singh - Jo Wellens - Jan De Clercq, willen graag het voorbestaan van WAIMH-Vlaanderen garanderen.  Maar daarvoor is er absoluut versterking nodig! Zonder deze versterking zal WAIMH-Vlaanderen ophouden te blijven bestaan.

Wij zijn ervan overtuigd dat er vele, ook nog ongekende IMH-krachten actief en mobiliseerbaar zijn om samen met ons de schouders te zetten onder een toekomstig verhaal met WAIMH-Vlaanderen vzw! Wij kijken hierbij zeker ook naar andere organisaties waarmee wij graag de banden aanhalen.

Jouw kracht kan liggen in zeer verschillende vormen van engagement: een werkgroep opstarten, een intervisiegroep lanceren, een leesgroep mee dragen, deelname aan een meer beleidsmatige denktank, een supervisiegroep in het leven roepen, deelname aan de Raad van Bestuur, … Er zijn voldoende mogelijkheden en evoluties om een inzet te vinden die aansluit bij jouw drive.

 

Ben jij zo een IMH-kracht en wil je samen met ons nieuw leven blazen in de vereniging?

Bezorg ons dan ten laatste op 20 oktober 2017 via info@waimh-vlaanderen.be volgende gegevens:

Naam + Voornaam

Adres

Telefoonnummer waarop we jou gemakkelijk kunnen bereiken

Emailadres

Jouw professionele achtergrond

 

Reeds te noteren in jouw agenda:

Op 16 november 2017 om 20u organiseren wij in Antwerpen een bijeenkomst met deze IMH-krachten. Elke vorm van tastbaar engagement kan daar ingebracht en besproken worden. In deze bijeenkomst kan je geïnformeerd beslissen of je mee het voortbestaan van WAIMH-Vlaanderen vzw wil ondersteunen. Jouw aanwezigheid op dat moment is dus noodzakelijk.

Een week tot 10 dagen vóór deze bijeenkomst zal je een uitnodiging met agenda ontvangen.

 

Hopende op een positieve reactie,

Met vriendelijke groeten,

Vanwege het bestuur WAIMH-Vlaanderen vzw

 

Bestuursleden: Binu Singh, Jo Wellens, Jan De Clercq

Secretariaat: Kirsten De Meulenaer

 

 

Voor meer info over WAIMH-Vlaanderen: http://www.waimh-vlaanderen.be/

« terug naar nieuws overzicht

WAIMH-Vlaanderen vzw - Lindendreef 1 - 2020 Antwerpen - T. 03/290 35 28 of 0475/ 24 39 42 - E-mail: info@waimh-vlaanderen.be