Waimh-Vlaanderen Waimh-Vlaanderen Waimh-Vlaanderen Waimh-Vlaanderen Waimh-Vlaanderen Waimh-Vlaanderen
20 gasten online

Vorming

Studiedag WAIMH-Vlaanderen - 29 maart 2019

Datum: 29-03-2019
Locatie: Provinciehuis Leuven

Studiedag WAIMH-Vlaanderen

Ongezien?! Ongehoord?! ‘Andere’ verhalen over jonge kinderen, ouderschap, gezinnen

 

Vrijdag 29 maart 2019 – Leuven, Provinciehuis Vlaams-Brabant 

 

 

De voorbije paar decennia is onze kennis over de ontwikkeling van de allerjongsten alsook in de prenatale periode exponentieel gegroeid. Die ontwikkeling speelt zich af op alle vlakken: lichamelijk, in het brein, cognitief, emotioneel, gedragsmatig, sociaal, … De wisselwerkingen tussen die verschillende ontwikkelingsdomeinen beginnen we meer en meer te begrijpen. Het is een complexe wisselwerking waarbij de invloed van ervaring en interactie met de omgeving, in de breedste betekenis van het woord, overduidelijk mee vormend is. Soms grijpen ontwikkelingen veel vroeger plaats dan gedacht. Soms komt een veel grotere plasticiteit naar voren dan vermoed. In dit snel evoluerende veld van infant mental health (IMH) zijn de mogelijkheden voor taxering, diagnostiek en interventie dan ook sterk toegenomen.

 

Als professionals in dit veld ontmoeten we elkaar, wisselen we inzichten uit, delen we praktijken, overleggen we rond situaties van zeer jonge kinderen en hun contexten, …  Om via onze ‘IMH community’ te leren van elkaars ervaringen. Vanuit wetenschappelijke hoek komen geregeld bevindingen die in vraag stellen wat tot dan zeker leek. We delen verhalen met elkaar en dragen ze uit. Kijken we, bijvoorbeeld, naar hoe het concept ‘1001 kritieke dagen’ opgang maakt. We delen vooral ook verhalen met de kinderen en gezinnen met wie we in aanraking komen. In een zoeken om elkaar te vinden, doorheen een vaak ingewikkeld ‘landschap’. Omdat ze ons na aan het hart liggen.

 

Vanuit die betrokkenheid hebben we er mee voor te zorgen dat zoveel mogelijk verschillende verhalen kunnen worden verteld. En niet alleen de dominante verhalen. Evengoed de verhalen die veel minder op de voorgrond staan, om zo ‘recht te doen’ aan de complexiteit. Bij uitstek via deze weg connecteren we immers met diegenen om wie het gaat. Een actief binnentrekken dus van wat er nóg beweegt, misschien ongezien buiten ons vizier, dat van invloed is op de interactie tussen het jonge kind, zijn ouders, andere naasten en hun (professionele) netwerken? Welke kansen kunnen we benutten ‘buiten onze comfortzone’? We laten ons op deze studiedag inspireren door 'andere' verhalen, misschien ongehoord, die kansen bieden om nieuwe verbindingen te leggen vanuit veel minder bekende perspectieven. Elk van de 4 bijdragen diept een ‘ander’ verhaal uit.

 

We delen ook graag ons verhaal als WAIMH-Vlaanderen. In september 2017 lanceerden we een oproep: “De toekomst van WAIMH-Vlaanderen vzw !? Daarvoor hebben we jou écht nodig.” Het was een oproep naar versterking om de infant mental health visie in Vlaanderen te kunnen blijven uitdragen en onze missie waar te maken. Ondertussen is WAIMH-Vlaanderen herboren! Ongezien? Verschillende IMH-krachten hebben er mee hun schouders onder gezet en vormen vandaag het bestuur van WAIMH-Vlaanderen. Er is een aantal werkgroepen actief met participatie van IMH-betrokkenen die niet per definitie leden zijn van WAIMH-Vlaanderen. We willen hierover graag met jullie uitwisselen. 

 

Uiteraard willen we ook júllie verhalen horen zodat we samen breed kunnen onderzoeken wat de verdere noden zijn binnen infant mental health. Wat kunnen we samen verwezenlijken? Graag verbinden we de vele collega’s, initiatieven en praktijken met elkaar. Doorheen de helemiddagpauze is er ruim gelegenheid om elkaar te treffen. We voorzien per provincie een aantal tafels om, tijdens de lunch, verhalen bij elkaar te brengen. Dicht(er)bij

beginnen. En van daaruit kan je eventueel ook breder verkennen. In een deel van de middagpauze heeft, voor leden van WAIMH-Vlaanderen, de Algemene Vergadering (AV) plaats. Hierin wordt een beknopte stand van zaken voor de organisatie, waaronder de werkzaamheden het voorbije jaar en vzw-bestuurlijke materie (vb. jaarrekening en begroting), toegelicht en ter goedkeuring voorgelegd. Op de agenda van deze AV staat ook de verkiezing van leden voor het bestuur. En uiteraard is de AV tevens een forum voor input in functie van de verdere ontwikkeling van de organisatie/vzw.

 

Klik hier meer info over het volledige programma.

Klik hier voor meer praktische info.

Klik hier voor meer info rond het programma.

Inschrijven doet u via http://www.waimh-vlaanderen.be/nl/studiedag/waimh
Terug

WAIMH-Vlaanderen vzw - Lindendreef 1 - 2020 Antwerpen - T. 03/290 35 28 of 0475/ 24 39 42 - E-mail: info@waimh-vlaanderen.be